KARADAĞ

KARADAĞ

 KARADAĞ

 Karadağ,Konya ve Karaman ovasının ortasında adeta denizden yükselen bir ada gibi fışkırmaktadır.2271 m.yüksekliğinde iki büyük zirveden oluşan eski bir sönmüş volkanik dağdır.Andazit ve dazit  intifalarından meydana gelmiş bazaltik lavların çıkışı ilede son şeklini almıştır. Karadağ büyük bir koni gibi gözükmekte isede,üç koninin birleşmesiyle meydana gelmiştir.Bu üç koni Karadağın en yüksek noktası olan Mahalaç tepesi(2271 m.) ,baştepe ve Kızıltepe konileridir.Baştepenin üzerinde çapı 150 m. olan bir krater ağzı bulunmaktadır.Bir başka volkanik krater ağzı ise Kılbasanlıların “Milizlik” olarak adlandırdıkları  yerdir.Ayrıca Kızıldağ da birden fazla krater ağzı bulunmaktadır.

Volkanik bir dağ olan Karadağda volkanik faliyetler dört farklı evrede geliştiği,aktivitenin Pliosen sonu-Pleistosen de başlamış ve sonuna kadar devam etmiştir.Vokanizmanın yaşının 1.95—2.05 milyon yıl olduğu

jeolecik etütlerde yer alır.Bu etkinlikler ile andezitler,tüfler,pomza taşı ve volkanik breş oluşumları ortaya çıkmıştır.Değişik kesimlerde ise volkanitler yanında kristalize kireçtaşları(neojen öncesi)ile konglomera,

kumtaşı ve kireçtaşlarından oluşan neojen oluşukları bulunmaktadır.

 

    Karaman ın kuzeyinde yer alan Karadağın,güney eteği Kılbasan dan başlar.Doğu eteğin de Dinek köyü,kuzey eteğin de Karacaören köyü,kuzey batısında Adakale,batısın da Süleyman hacı,Ortaoba,Kisecik köyleri,güney batısın da Mandason,Eminler,Mercik gibi köylerle çevrilidir.Karadağın içlerinde ise Madenşehri ve Yassıtepe köyü ile değle ören yeri bulunmaktadır.Karaman-Karapınar karayolu istikametinden gidildiğinde Karadağa ulaşabilirsiniz.22.km. den TRT verici istasyonu ve 3.ana jet üs kom. bağlı radar üssü ne,27.km. de Dinek köyünden Madenşehri köyüne ve 3km. daha gittikten sonra değle ören yerine ulaşabilirsiniz.Kılbasan kasabasından da ayrı bir yolla başdağa çıkılır.Süleymanhacı köyündende Karadağa çıkabilirsiniz.

    Yüzyıllar önce, ormanlarla kaplı olan Karadağda günümüzde çok az meşe ağaç guruplarından oluşan ormanlık alan vardır.Alıç,dağ eriği,muşmula,badem,andız gibi ağaçcıklarada

Karadağda rastlanmaktadır.Sütleğen,kontaron,geven,kekik,ökse,sığır kuyruğu,oğu Otu,sünbül,miski,rami,zambak,zağferen,yasemin,erguvan gibi çok değişik otlarda çıkmaktadır.Ayrıca Dönemine göre mantar ve dolaman olmaktadır.

    Karadağ,tarihi önemi ilede ayrı bir değer taşımaktadır.Daniel(a.s.) peygamber Karadağ ve çevresinde yaşayan topluluğa peygamber olarak gönderilmiştir.Daniel peygamberin mezarınında Karadağda veya Derbede olduğu tahmin edilmektedir.Hitit ler(M.Ö.1800-1200) Mahalaç tepesi ve Kızıldağ çevresinde yerleşim yapmışlardır.Kızıldağda Hitit kralı Harttapusun kayaya kazınmış bir rölyefi bulunmaktadır.Mahalaç tepesinde de “Büyük kral Harttapus Maskana bölgesini ve bütün toprakları fethetti ve tanrısal(Karadağ) büyük dağa adadı.”kayaya yazılmış hiyeroglif bir yazıt ve bu döneme ait çeşitli yapıtlar bulunmaktadır.Daha sonra Romalılar ve Bizanslılar Karadağa yerleşim alanları inşa etmişlerdir.Büyük Roma  yolu da Karadağdan geçmektedir.Başdağda Bizans askeri yapıları ve düzgün taşlarla örülmüş daire biçimi büyük bir havuz vardır.Bu havuz da,Karaman müzesi başkanlığında eylül 2009 dan itibaren temizlik çalışmaları başlatılmıştır.İncilde de adı geçen Karadağ hırıstiyanlığın başlangıcından itibaren önemli bir dini merkez olmuştur.Buralara kilise ve mabetler zinciri yapılmıştır.H.Z.İsanın favarilerinden aziz Paulus ve aziz Michael buralarda yaşamıştır.Mezarlarıda büyük bir ihtimalle Derbede veya Karadağda bulunmaktadır.Daha çok Madenşehrinde ve Değlede yoğunlaşan yapılar Karadağın pek çok yerinde irili-ufaklı alanlar şeklinde gözükmektedir.Bu yapıların bütününe “binbir kilise “denmektedir.Binbir kilise; kilise,mabet,bazilika,askeri yapılar,sarnıç ve manastırların bütününe verilen bir isimdir.

Madenşehri,Yassıtepe,Değle,Mahalaç,Kızıldağ,Çetdağı,Madendağı,Başdağ,Asamadı,kayasarnıç,yanıktepe,Halisgömü,Saraybeli,davudini,dazla,keçili gibi daha bir çok mevkilerde M.Ö. 2000 den—M.S. 7.y.y. kadar olan dönemlerin eserlerine Karadağın her tarafında rastlamak mümkün dür.1830 lu yıllarda Fransız seyyah Leon Comle de Laborde Barata bölgesini(Karadağ) gezerken,mabetlerin,sarayların,mermer sutunların ve heykellerin çok az bir zarar görmüş bir şekilde durduğundan bahsetmektedir.Fakat 1850 yıllarından itibaren tarihi değeri olan şeyler bir takım kesim tarafından yağma edilmiştir.1940 lardan itibarende bu yapıların taşları çevre köy ve kasabalardaki binaların yapımında kullanılmak üzere kamyonlarla çekilmiştir.Karadağda yüzyıllardır yılkı(yaban) atları ve Anadolu yaban koyunları yaşamaktaydı.

Yüzyıllar önce sayıları bini bulan yılkı atlarının sayısı yüze kadar düşmüş, Anadolu yaban  koyunlarından ise hiç kalmamıştır.Karaman il çevre ve orman müdürlüğü birkaç yıl önce kırk kadar yaban koyununu Karadağa salmış ise de, açlıktan ve kurtlardan sayıları 20 lere düşmüştür.Bir zamanlar aslan kükremelerinin Karamandan duyulduğu Karadağda günümüzde sadece sayıları azalmakta olan yabani domuz,kurt,yılan,tavşan ve birkaç çeşit kuşdan başka bir şey kalmamıştır.

                                                   BÖLÜM 2

     Buraya kadar Karadağın bilimsel , kanıtlanmış tarafını sizlere aktardım.Gelin birazda Karadağ hakkında efsanelere,rivayetlere ve köylülerin anlattıklarına bakalım. Benim için Karadağı herkesten özel kılan bir önemi var.Annem yıl 1968 yazı karadağda bulunan bağlarımıza süpürge otu toplamaya gittiğinde beni dünyaya getirmiş.Laleli mevkinde bir derenin içinde başlayan hayatımdan dolayı olsa gerek Karadağı ve köyümü çok seviyorum. Karadağ, efsanevi, gizemli içinde bir çok sırları barındıran ulu bir dağımız.Kimi zaman Kabenin yapımına taş vermediğinden bahsedilir.Kimi zaman peygamberimiz Hz Muhammet (sav) efendimiz kabirinin koyulma yerini söylediğinde 4. sırada Karadağı göstermesi gibi.

Allah(cc), şeytanı sırtında cehenneme taşıyan yılanı cennetten kovduktan sonra, dünyaya bıraktığı yer Karadağdır.Bu yılanın cennetten indiği yere yılanlı delik mevkisi denir.Burada renk renk çeşitli büyüklüklerde yılanlar toplu halde yaşarlar.Buranın toprağından yalayan yılancık hastalarının iyileştiği söylenmektedir.Ayrıca Karadağda bulunan çeşitli madalya ve paralardaki şahmaran fiğürü ise acaba şahmaran Tarsusda değilde Karadağdamı yaşıyor?

Yada Tarsusdan Karadağa aşkını mı aramaya geliyor?Karadağdaki gezim esnasında kayaya oyulmuş bir kalbi şahmaran yapmış olmasın!Karadağın altında bulunduğu söylenen ve Akdeniz sahillerine kadar uzandığı söylenen tünelleri, doğal olarak şahmaran gezerken deyapmış olabilir.Rahmetli büyüklerimiz, Karadağda büyük bir yılanın gezdiğini ve bunu gördüklerini devamlı anlatırlardı.1900 lü yıllardan önce Karadağa girilemediği,burada “delibaş” adlı bir eşkıya kavmininyaşadığı söylenmektedir.Ayrıca,Karadağda, şu anda bile yerleri tespit edilemeyen mağara evlerde yaşayan ve bu dağı korumakla görevli  bir kabilenin olduğu rivayetlerde geçmektedir.Kim bilir onlar, belki hala oralarda   biyerlerdedir.Hodulbaba sürüsü denilen yabani koyunların ve ateşte erimeyen kar ın efsanelerini ileriki zamanlarda sizlere aktaracam.Karadağda Hodulbaba,tilkibaba ve diğer belli olmayan birçok şahsiyete ait mezarlar bulunmaktadır.Hasan Sarıkaya,Ahmet Temur ve ben kızıldağda ki gezimiz sırasında, tilkibaba nın mezarı yanında aniden nerden geldiği belli olmayan bir tilki belirdi ve bizi uzunca bir süre takip etti.Kardağda,insan kestikleri dere diyerekten büyüklerimiz bir dereyi bize gösterirlerdi.Yalnız burada kimlerin ne şekilde niçin insan kestikleri hususunda tam bir bilgimiz bulunmamaktadır.Bunların yanı sıra efsunlu altın sapan ve buğday nodası gibi öbek öbek altının Kayılı olduğunu rahmetli büyüklerimiz ballandıra ballandıra anlatırlardı.Fakat yerlerini hiç söylemezlerdi.Kimbilir, Karadağı koruyan gizemli kabile belkide o büyüklerimizin anlattığı altınları korumakla görevlidir.

KARADAĞ İLE İLGİLİ EFSANE

Karaman’ın kuzeyindeki Karadağ ve Binbir kilise çeşitli efsanelere konu olmuştur   Kerem, Aslı’yı ararken Karadağ’a uğrar, gelir  Bu sırada büyük bir fırtına çıkar ve yolunu kaybeder  Derinden bir “Ahh” çekerek sazını eline alır ve şöyle der  


Yanarım sevdadan dumanın tütmez
Sen de benim gibi yanasın dağ hey
Bellerin yol vermez bülbülün ötmez
Üstüne karalar giyesin dağ hey


Fırtınadan sonra KEREM yoluna koyulur  Uzaklaşırken ardına dönüp bakar ki, dağ cayır-cayır yanmaktadır  O günden sonra kara bir dağ olur  Ne gülü kalır ne bülbülü, adına da KARADAĞ denir 

 

YAZAN           :İSMET ÖZTÜRK

TARİH             :08.11.2009

E-MAİL           :pirireis_70@hotmail.com

KAYNAK        :Karaman tarihi,Karadağ ve kılbasan ın dünü bugünü-Abdurrahman ALTIN

                           Karaman kültür-sanat tarih-Cengiz TOPAL

                           Karaman-İlhan TEMİZSOS 

 FOTOĞRAF   : İSMET ÖZTÜRK                         

 

NOT                  :Elinde  bu konu hakkında ek bilgisi olanlar lütfen e-mail adresime                    

                           e posta olarak göndersinler.Teşekkürler.

 

 

 


Anket
Dinekköyü Web Sitesi kapatılıp Facebook sayfasından takip edilsin mi?


Reklamlar
SARIKAYA AİLESİ DÜĞÜNLERİNE DAVET EDİYOR Ramazan Ertanrıverdi Asker yemeğine Davet ediyor. Babam Turan Ekinci‘nin Mevlidi vardır. Irfan Ekinci Durmuş Sayan‘nın torunu Osman Kirtiş vefat etmiştir Duyuru 3 agustos 2019 nişan Mustafa Kahramanın torunu SAYA ŞENLİKLERİ 2019 KÜÇÜK AİLESİ DÜĞÜNE DAVET EDİYOR Mustafa Aydoğdu‘nun oğlu İlyas Aydoğdu‘nun Düğüne Davet 01.01.2019 Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Durmuş Ali Kahraman Ailesi Düğünü‘ne Davet Sadettin & Cennetin Düğünü‘ne Davet Konya‘da 2019 İlknur & Oğuzhan‘ın Düğünü‘ne Davetlisiniz. Hatıp Ahmet‘in eşi Ümmiye Aymelek vefat etmistir. Havva UGUR‘UN MEVLÜT yemeğine davet Karaman‘da Durmuş Ali Kahraman`ın Torunu Emre Gültaş (SÜNNET) Davet ATAY VE DEMİREL AİLELERİNİN NİŞANINA DAVET Durmuş Ali Kahraman Ailesi Nişan´a Davet Ediyor Camii´mizde yarın akşam Regaib Kandili Programı düzenlenec ASENAKUTLU AİLESİ Atike Fak ın oğlu Mevlüt Fak ın Dügününü TEŞEKKÜRLER Pınar & Kazım´ın Düğününe Davet Hollanda´da ERTANRİVERDİ AİLESİ İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN KÜRŞAT ATAYIN ASKER EGLENCESİNE DAVET TÜRKAN AİLESİNİN DÜĞÜNÜ VAR Aysel - Necati Yılmaz Ailesi´nin Düğününe Davet Merhum şıh Mehmet oglu Merhum Ahmet Erkin hatırlama dua. 03.02.2018 Kına gecesi Yunus Emre Celik ALMANYA Hamm Sinan Şahin´nin Düğünü 16.12.2017 TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİN CUMASI MÜBAREK OLSUN İNŞALLAH MEVLİD KANDİLİ PROGRAMIMIZ VAR CAMİİ´MİZDE Altı İbrahim`in oğlu Mustafa Soysal Vefat etmiştir. DİNEK KÖYÜMÜZE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ. Köyümüzden eski kareler karma albümü 1 ERMİŞTEN Duisburg Merkez Camii Ziyareti Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim Durmuşali Kahraman SAĞKAYA AİLESİ ARAŞTIRMACI DOKTORUMUZ FATİH AYDOGDU NOSTALJİ KARMA FOTOĞRAFLAR ERKİN AİLESİ Fotograflar Merhum mevlüt erkin ve eşi MÜSLİM ÇAKAR VEFAT ETTİ KADİR GECESİ Dernek Başkanımız Yurekten gelen siir.. KÖYÜMÜZDEKİ MUSALLA TAŞININ OLDUĞU YERDEKİ FİDANLIĞIN İÇİ TEMİZLENDİ KÖYDEN GÖRÜNTÜLER FEHMİ ATAY´IN ASKER ŞENLİĞİNE DAVET AYMELEK AİLESİ Mehmet Aymelek BAYRAM VE KÖYÜMÜZ KARADAĞ FOTOĞRAFLARİ KÖYÜMÜZ SİTESİNİN GELECEĞİ Hollanda`da Mustafa Aydogdunun Fotoğraf Albümünden KÜMÜK SÜLÜMAN DEDE TORUNLARI-BAYRAM VE BAYRAK MEVLÜT YEMEĞİ VERİLDİ Mehmet Köksal KÖYÜMÜZDEN YENİ GÖRÜNTÜLER 01 Şubat 2017 Çarşamba günü Saat:18:00 de Saya Şenlikleri yapılacaktır. ENES ASLANTAŞ ASLANTAŞ AİLESİ 10-05-2009 KÖYÜMÜZDE YAĞMUR DUASİ Fotograf Albümü köyümüzden eski kareler karma albümü 2 Yılkı CEBRAİL YÖRÜK ASKER FOTOĞRAFI yağmur duasını yaptık AGAÇ DİKİM TÖRENİ TAMAMLANDI KANDIL GECESINDEN GÖRÜNTÜLER Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun Mevlid KANDİLİ MÜBAREK. 3. AYLAR.30.04.2014 KURBAN BAYRAMIMINIZ MÜBAREK OLSUN KADİR GECESİNE YAKLAŞIRKEN KADİR GECESİ HEMŞERİMİZ TURKUAZ TAKI BUJİTERİ VE AKSESUAR MAĞAZASI HİZMETE AÇILDI. YAĞMUR DUASI KÖYÜMÜZ DERNEĞİ KURULDU
Serbest Kürsü

Hasan Hüseyin Öztürk (Karaman) - 21.12.2016 12:00:00

Aile büyüğümüz Kazım Aydoğdu‘nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.Merhuma Allah‘tan rahmet,Aydoğdu ailesine baş sağlığı dilerim. Hasan Hüseyin Öztürk

Hasan Hüseyin Öztürk (Karaman) - 21.12.2016 12:00:00

Aile büyüğümüz Kazım Aydoğdu‘nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.Merhuma Allah‘tan rahmet,Aydoğdu ailesine baş sağlığı dilerim. Hasan Hüseyin Öztürk

Nuri YILMAZ (Karaman Devlet Hastanesi) - 03.07.2016 12:00:00

BÜTÜN KÖYLÜ KARDEŞLERİMİN RAMAZAN BAYRAMINI TEBRİK EDERİM.HERKESE SELAM OLSUN.

osman aslantas (hollanda ) - 12.2.2013 00:00:00

komsumuz narin halaya allahtan rahmet yakinlarina bas sagligi dilerim koyume cok selamlar

ADEM UĞUR (bayrampaşa istanbul) - 10.7.2012 00:00:00

saygıdeger köylülerimizin ramazan şerifin türk islam alemine ve köylülerimize hayırlara vesile olmasını allah.tan niyaz eder yiğenim isa uğur a geçmiş olsun dileklerimle

HASAN OFLAZ (KARAMAN 70) - 17.2.2012 00:00:00

ÇOK GÜZEL BİR SİTE KURMUŞUNUZ

idris sağkaya (antalya alanya türkler kasabası akdemirler so no 20c) - 12.9.2011 00:00:00

selam arkadaşlar idris sağkaya şuan iyiyim sizlerinde iyi olmanızı isterim.sağlık ve bol duanızı beklerim,beni tanıyanlara selam ğörüşmek üzere hoşcakalın allaha emanet olun.

okhan tolga sayan (karaman) - 6.9.2011 00:00:00

bu siteyi yapanların ellerine sağlık çok güzel olmuş

tulay buhur (rotterdam hollanda) - 29.8.2011 00:00:00

koyun sitesini gorunce eski gunlere coukluguma geri dondum hafta sonlari giderdik o guzel gunleri unutmak mumkun degil birde koy mezarliginda yatan dedem durmus sayani unutmak hic ama hic mumkun degil herkesin bayrami simdiden mubarek olsun hayirli bayramlar

özcan serin (köln) - 12.3.2011 00:00:00

Ticari ortama ayak atmis bu genc kardesimizi tebrik eder is yerinin tüm EKINCI Ailesine ve sevenlerine hayirli ugurlu olmasini temenni ederim Rabbim helalindan bol kazanc ve bereket versin insallah saygilar Özcan Serin

Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri

Serkan çetin (Mersin ) - 26.06.2018 12:00:00

1979-80 yıllarında 4-5yaşlarımdayken bir yıl kalmıştım bu köyde,kışın çok kar yağmıştı evimizin kapısı açılmıyordu, düğünlerini hatırlıyorum çok güzel olurdu, Tina diye yabancı bir gelin vardı ellerine zil takıp oynardı. Sanırım o dönem mehmet amcaydı muhtar, birde köyün ortasında yağmur yağdığında Su birikirdi sonra buz tutardı üzerinde kayardık. Kerpiç kalıplarını ve Kerpiç yapılışını hatırlıyorum birde tandır denen bir şeyle ısınıyorlardı, inek sürüsü köye girince tezek toplandığını da hatırlıyorum birde birsürü koyun vardı. Ama herşey çok güzeldi çünkü çocuktum. Annemi babamı köy haklı mutlaka hatırlar annem köyün ebesiydi o yıllarda hepinize saygı ve sevgilerimle serkan çetin.

hakan (ankara) - 20.03.2018 12:00:00

güzel

DURMUŞ ALİ KAHRAMAN (KARAMAN) - 31.08.2017 12:00:00

GEÇMİŞ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINIZI VE GELECEK KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARIM

kızıl saclikiz (Afganistan) - 24.04.2017 12:00:00

Kızıl saçlı bir kız gördüm köyde kalbimden vuruldum a dostlar.

kızıl saclikiz (Afganistan) - 24.04.2017 12:00:00

Kızıl saçlı bir kız gördüm köyde kalbimden vuruldum a dostlar.

Muhsin Sarıkaya (İzmir) - 22.03.2017 12:00:00

BENİM KÖYÜM Baharda şenlenir bağı, bahçesi Kokusu başkadır benim köyümün Unutturur adama gamı, kederi Havası başkadır benim köyümün XXX Akşam olur herkes döner evine Can kurban inan ki benim köyüme Gülabi‘nin torunları derler bizlere Özü başkadır benim köyümün XXX Yeşil yeşil meşeleri var dağında Meyve ağaçları çiçek açar bağında Her çeşit otlar yeşerir toprağında Yeşili başkadır benim köyümün XXX Köyümün kenarından akar çayı Kıvrım kıvrım dolanır sular tarlayı Unuttum sanma orda olmayı Dostluğu başkadır benim köyümün XXX Yaz gelince çıkarlar yaylaya Gurbetçiler hasretle döner sılaya Benden selam olsun Aziz Ağa‘ya Sevgisi başkadır benim köyümün İbrahim SEVİNDİK

ÖMER ALTUN (KONYA-YENİMESCİT KÖYÜ) - 16.02.2017 12:00:00

SAVAŞ HADİMLİ abinin vefatına çok üzüldüm. çok iyi bir insan iyi bir kardeşimiz, abimizdi. ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. YAKINLARINA SABIR VERSİN.

Mustafa babuccu (Konya) - 15.02.2017 12:00:00

Savaş hadimli abi allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun ... Abdurrahman küçükerin torunu mustafa...

Hasan sarikaya (Dresden ) - 03.07.2016 12:00:00

Su mübarek ramazan gününde hakkin rahmetine kavusan Behcet abiye allahdan rahmet tüm yakinlarina bas sagligi dilerim yattigin yer cennet mekani olsun

Durmuş ali Kahraman (Karaman) - 03.07.2016 12:00:00

Hakkın rahmetine kavuşan Behçet kardeşime Allahtan rahmet yakınlarına baş saglıgı dileyorum yattığı yer cennet mekan olsun .

Sen de Yaz
YukariCik