DİNEK KÖYÜ TARİHİ-KÜLTÜRÜ-COĞRAFYASI

DİNEK  KÖYÜ TARİHİ-KÜLTÜRÜ-COĞRAFYASI

DİNEK   KÖYÜ TARİHİ-KÜLTÜRÜ-COĞRAFYASI

    Dinek, kelime manası ile,dinlenmek için durulan yer anlamındadır.Bu köyün olduğu yerin bir kervan yolu,göçebe aşiretlerinin geliş-gidiş güzargahı üzerinde bir mola yeri  olduğu için,göçebe Yörüklerinin buralarda mola vermesi olarak tanımlanır. Köyümüzde büyük bir ihtimalle ismini bu konumundan dolayı almıştır.Zaten,köyümüzün bulunduğu yer, Anadolu Selçuklularının bu topraklara gelmesinden itibaren,hem bir askeri nokta hemde kervanların dinlenme yeri olarak kullanılmıştır. Dinek isminin nerden geldiği bir başka görüşe göre de şöyledir. Dulkadir oğullarına bağlı bişonlu-dokuz oğuz boyuna bağlı oymaklar  kurdukları köylere Dinek ismini vermişlerdir. Nitekim Türkiyemizde daha bir çok Dinek isminde köy ve kasaba vardır.Araştırmacılar, orta asyadan gelen Türklerin yerleştikleri yerlere kendi boylarının isimlerini verdiğini ortaya koymuştur.Dinek köyü,konumu itibariyle Karamanın 27 km. kuzeyin de Karapınar yolu üzerinde bulunmaktadır. Batısında o muhteşem gizemli Karadağımız ve Madenşehri köyü,kuzey batısında Karacaören köyü,kuzey doğusunda Çoğlu köyü,doğusunda Osmaniye  köyü,güneyinde hamidiye köyü,güney batısında Kılbasan kasabası bulunmaktadır.Sınırları itibari ile geniş bir alanı kaplayan köyümüzün hem ovada hemde karadağda arazisi bulunmaktadır.Dinek köyünün, yerleşim alanı olarak ilk kullanılması demir çağına (M.Ö.1300-00)dayanır.Arkeologların, köyümüz sınırları içerisinde bulunan ve halen üzerinde köy camisi bulunan alandaki yüzeysel araştırmaları sonucu bu alanın,o tarihlerden itibaren yerleşim alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Demir çağındaki yerleşimden sonrada sırasıyla Romalılar,Bizanslılar,Selçuklular ve Osmanlı imparatorluğu dönemlerinde bir çok kez kurulup dağılmak suretiyle yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Bu yerleşim alanının,kurulduktan sonra dağılmasının sebebi ise köy yerleşim alanına suğla bataklığının yakın olup sivrisineklerin sebeb olduğu hastalıklardır (günümüzde bu bataklık kurumuştur). Köy,özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde mezra,konaklama ve askeri bir nokta olarak kullanılmıştır.

Demir çağına ve roma dönemine ait bulunan çanak çömlek parçaları köyümüzün ortasında bulunan alanın tescilli bir sit alanı olmasını sağlamıştır.Burasıda kayıtlara Dinek hüyüğü olarak geçmiştir. Ayrıca köyümüz sınırları içerisinde bulunan,İbrahim hüyüğü ve kabahasan mevkii tescilli birer sit alanıdır. Dinek hüyüğü,İbrahim hüyüğü ve kabahasan mevkiinde yapılacak detaylı kazı çalışmaları bu bölgenin geçmişi hakkında bizleri dahada bilgilendirecektir. yüzeysel araştırmalarda bulunan çanak-çömlek parçaları, buraların kalkolitik,demir,helenistik,roma ve Bizans  dönemlerinde kullanıldığını göstermektedir.Köyümüz sınırları içerisinde bir bölümü bulunan Karadağ ise başlı başına bir tarih kokmaktadır.Hititlerin kutsal dağı  ve Hıristiyanlığın önemli bir merkezi olan Karadağ…Karadağın sınırlarımız içerisinde kalan dazla ve keçili mevkiinde Roma ve Bizanslıların yapıları göze çarpmaktadır.Bütün bunlar gösteriyor ki köyümüz sınırları bir tarih zenginliğine sahiptir.

Köyümüzün en son,yani şu anki kuruluş şekli ise şöyledir.1800 lü yıllardan itibaren şu anda bulunan aileleri oluşturanlar,yerleşmeye başlamıştır.Mersinin Arslan köyünden,Ermenekten Hadimden,Bozkırdan,kılbasandan gelenlerle ve göçebe Yörüklerin bir kısmının köyde kalmasıyla şu an köyde bulunan aileler meydana gelmiştir. Resmi kayıtlara göre,ilk belge Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde yapılan nufus sayımıdır.1896-1897 yıllarında yapılan nufus sayımında köyümüz 61 hane ve 270 nufuslu gözükmektedir. Daha sonra Cumhuriyet döneminin ilk sayımında 1925 yılında 293 kişi olarak kayıtlara geçmiştir.Bundan sonraki nufus sayımları ise şöyle olmuştur.1940 yılında 509 kişi,1950 yılında 568 kişi,1960 yılında787 kişi,1970 yılında 788 kişi,1985 yılında 543 kişi,1990 yılında 436 kişi,1997 yılında 329 kişi,2000 yılında 343 kişi,2007 adrese dayalı nufus sayımına göre ise 158 kişi ve 50 hane olarak kayıtlara geçmiştir. Köyümüzün nufusu 1925 yılından 1970 yılına kadar artmış,yalnız bu yıllardan sonrada sürekli azalmıştır.Bunun başlıca sebebi ise Avrupaya ve şehirlere olan göç olayıdır.Bu gün ortalama avrupada 100 hane,Türkiye nin değişik şehirlerinde ise 200 hane köylümüz bulunmaktadır.Bu rakamlar hiç de küçümsenecek bir rakam değildir.Köyümüzün coğrafi yapısı genelde düz ova şeklindedir.Karadağdan dolayı belli bir kısmıda dağlıktır.Toplamda 4000 hektara yakın arazimiz bulunmaktadır.Bu arazimizin genelinde tarım yapılmaktadır.Dağlık arazide şu an çok az yapılan bağcılık ve hayvancılık(sadece kendi ihtiyaçları için) yapılmaktadır.Köy arazisi 2007 yılından itibaren toplulaştırma olmuştur.Şuan köyde S.S.Dinek köyü sulama kooparatifi bulunmaktadır.Başkanlığını halen Hikmet Demirel yürütmektedir.Kooparatifin dört tane çalışan su kuyusu vardır.Bu kuyulardan köyün az bir arazisi sulanmaktadır.Köyde ağırlıklı olarak buğday,arpa ekimi ve   pancar üretimi yapılmaktadır.Bunların yanı sıra fasulye,mısır,patates,nohut,ayçiçeği,kimyon gibi ürünlerde ekiliyor.Hayvancılık son yıllarda tükenme durumuna gelmiştir.30 kadar büyükbaş ve 2000 kadar küçükbaş hayvan vardır.Malesef köyümüz hayvancılık yapmaya çok müsait olduğu halde,bunu değerlendiremedik.İnşallah ileriki yıllarda girişimci gençlerimiz çıkarda buralara hayvancılık tesisleri yaparlar.Köyümüzün iklimine gelince,karasal bir iklime sahibiz.Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ise soğuk ve karlı geçmektedir.Yağış olarak Türkiyenin en az yağış alan bölgesindeyiz.Bu iklim şartlarıda köyümüzdeki yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır.Tarım zor şartlarda yapılmaktadır.Yeterli verimi çiftçilerimiz alamamaktadır.Köyümüz de, camimiz 1890 yılında yapılmıştır.Daha sonra birkaç kez tadilat geçirmiştir.Okul binamız 1993 yılında rahmetli İbrahim Bekrem tarafından tadilat yaptırılmıştır.Eski su depomuz 1970 yılında,suğladan çıkan kaynak suyuna istinaden yapılmıştır.Halen bu kuyu ve depo zaman zaman kullanılmaktadır.Yeni içme suyu kuyuları açılmış olup,köyün içme suyu bu kuyulardan sağlanmaktadır.Sağlık ocağı binası var, fakat burada görevli personel bulunmamaktadır.Köy konağımız 2002 yılında faliyete geçmiştir.Bu binanın yanında telekoma ait küçük bir santral binası mevcuttur. Mezarlık binası ve son model morglu cenaze arabamız ise hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılmıştır.Avrupadaki hemşerilerimizi katkısı oldukça büyük olmuştur.Köyümüzün eksiği yok gibi görülsede Muhtarımız Mehmet Ertanrıverdi,bazı sıkıntıları dile getirdi.Bunlar;sağlık ocağında görevli personel olmaması,okulda ilköğretim beşe kadar olan öğrencilerin bir öğretmen tarafından okutulması,üç tane su kuyusu olmasına rağmen randımanlı ve sağlıklı bir içme suyuna sahip olamamamız,tarım için sulama kuyularının yetersiz olması,karadağda hayvanlarımız için bir su kuyusu vurulması,dağdaki taşlı arazilerin ıslah edilmesi gibi sorunlar vardır.Bu sorunlar için devletimizin el uzatmasını bekliyoruz.Bunun dışında, bizlerde elimizden geldiğince köyümüze  yardım etmemiz gerekir.Bu yardımlar para olarak,kitap,giyecek,ağaç,demir,çimento gibi aklınıza ne gelirse ihtiyacınız olmayan ne olursa,bütün malzemelerden köyümüz muhtarlığına teslim edebilirsiniz.Unutmayalım, köyümüze-köylümüze bizler sahip çıkacağız ki,daha önce köyde yerleşenlerin dağıldığı gibi köyümüzde dağılmasın.Bu duyarlılığı lütfen gösterelim. Dinek köyünde,bu güne kadar muhtarlık yapanlar; Bekir Mehmet,Omar çavuş,Kazım Aslantaş,Hüsnü Kaya,Fahrettin Öztürk,İbrahim Soysal,OsmanYılmaz,Memişin Mustafa,Hacı Memişin  Durmuş,H.Hüseyin Öztürk,Ahmet Çavuş,Ahmet Tanrıverdi,Duran Çiftçi,Ramazan Yalçın,Ali Çelik,Ahmet Sağkaya ve Mehmet Ertanrıverdi dir.(Halen görevdedir.Unutulan isimler olabilir.)

    Dinek köyünün en önemli yemeği,çirli tatlısıdır.Bunun yanı sıra ;yoğurt çorbası,bamya,nohut,fasulye düğünlerimizin vazgeçilmez  yemeklerindendir.Arabaşı çorbası ise kış gecelerinin misafir ağırlayan bir yemeğidir.Köyümüz düğünleri,lokum merasimiyle başlar,gündüz kız evinde nişan töreniyle devam eder.Nişanla düğün arasına kurban bayramı dekgelirse koç süslenir, kız evine gönderilir.El öpmelere  gidilir.Perşembe günü bayrak dikme töreniyle düğün başlar.Üç gün düğün devam eder.Cumartesi öğlen kına gecesi başlar.Pazar günü öğlen gelin almaylan düğün sona erer.Eskiden düğünlerimizde; at yarışları,odun kesme,cirit gibi oyunlar oynanırdı.  Kültürümüzden ayrıca, koç katım zamanında saya törenleri yapılırdı.

Köy odalarında,bayramlarda yemek yenirdi.Çocuklar ise çelik-çomak,sobe,sek-sek,yakalamaca,körebe gibi oyunlar oynarlardı.Köyümüz evleri kerpiçten yapılmaktadır.Kerpiç toprak saman ve suyun çamur haline getirilmesiylen, kalıplara dökülmek suretiylen olur.,Anakerpiç-kuzu kerpiç olarak iki çeşittir.Günümüzde evlerimiz terk edildiği için, bu evlerimizin çoğu yıkılmış vaziyettedir.Özel mülkiyet olduğu için muhtarlıkta buralar için bir şey yapamamaktadır.

    YAZAN    :     İSMET ÖZTÜRK-20.10.2009-pirireis_70@hotmail.com

    KAYNAK :     Karaman kültür-sanat-tarihi (Karaman valiliği-Arkeolog Cengiz Topal)

                           Karaman kültür envanteri (Kültür ve turizm müdürlüğü-Arkeolog Cengiz Topal)

                           Dinek köyü muhtarlığı

    FOTOĞRAFLAR:   İsmet Öztürk

    NOT           :    Bu konuyla ilgili ek bilgisi olanlar  e-mail(msn) adresime gönderirlerse memnun olurum.Yeni bilgiler elimize geçtikçe bunu      sizlerle paylaşacağız.

                        

 

 


Anket
Dinekköyü Web Sitesi kapatılıp Facebook sayfasından takip edilsin mi?


Reklamlar
Şahin Ailesi Düğün korona virüsü sebebiyle iptal edilmiştir. Hüseyin Ertanriverdi hakkın rahmetine kavuşmuştur. SARIKAYA AİLESİ DÜĞÜNLERİNE DAVET EDİYOR Ramazan Ertanrıverdi Asker yemeğine Davet ediyor. Babam Turan Ekinci‘nin Mevlidi vardır. Irfan Ekinci Durmuş Sayan‘nın torunu Osman Kirtiş vefat etmiştir Duyuru 3 agustos 2019 nişan Mustafa Kahramanın torunu SAYA ŞENLİKLERİ 2019 KÜÇÜK AİLESİ DÜĞÜNE DAVET EDİYOR Mustafa Aydoğdu‘nun oğlu İlyas Aydoğdu‘nun Düğüne Davet 01.01.2019 Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Durmuş Ali Kahraman Ailesi Düğünü‘ne Davet Sadettin & Cennetin Düğünü‘ne Davet Konya‘da 2019 İlknur & Oğuzhan‘ın Düğünü‘ne Davetlisiniz. Hatıp Ahmet‘in eşi Ümmiye Aymelek vefat etmistir. Havva UGUR‘UN MEVLÜT yemeğine davet Karaman‘da Durmuş Ali Kahraman`ın Torunu Emre Gültaş (SÜNNET) Davet ATAY VE DEMİREL AİLELERİNİN NİŞANINA DAVET Durmuş Ali Kahraman Ailesi Nişan´a Davet Ediyor Camii´mizde yarın akşam Regaib Kandili Programı düzenlenec ASENAKUTLU AİLESİ Atike Fak ın oğlu Mevlüt Fak ın Dügününü TEŞEKKÜRLER Pınar & Kazım´ın Düğününe Davet Hollanda´da ERTANRİVERDİ AİLESİ İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN KÜRŞAT ATAYIN ASKER EGLENCESİNE DAVET TÜRKAN AİLESİNİN DÜĞÜNÜ VAR Aysel - Necati Yılmaz Ailesi´nin Düğününe Davet Merhum şıh Mehmet oglu Merhum Ahmet Erkin hatırlama dua. 03.02.2018 Kına gecesi Yunus Emre Celik ALMANYA Hamm Sinan Şahin´nin Düğünü 16.12.2017 TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİN CUMASI MÜBAREK OLSUN İNŞALLAH MEVLİD KANDİLİ PROGRAMIMIZ VAR CAMİİ´MİZDE Altı İbrahim`in oğlu Mustafa Soysal Vefat etmiştir. DİNEK KÖYÜMÜZE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ. Köyümüzden eski kareler karma albümü 1 ERMİŞTEN Duisburg Merkez Camii Ziyareti Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim Durmuşali Kahraman SAĞKAYA AİLESİ ARAŞTIRMACI DOKTORUMUZ FATİH AYDOGDU NOSTALJİ KARMA FOTOĞRAFLAR ERKİN AİLESİ Fotograflar Merhum mevlüt erkin ve eşi MÜSLİM ÇAKAR VEFAT ETTİ KADİR GECESİ Dernek Başkanımız Yurekten gelen siir.. KÖYÜMÜZDEKİ MUSALLA TAŞININ OLDUĞU YERDEKİ FİDANLIĞIN İÇİ TEMİZLENDİ KÖYDEN GÖRÜNTÜLER FEHMİ ATAY´IN ASKER ŞENLİĞİNE DAVET AYMELEK AİLESİ Mehmet Aymelek BAYRAM VE KÖYÜMÜZ KARADAĞ FOTOĞRAFLARİ KÖYÜMÜZ SİTESİNİN GELECEĞİ Hollanda`da Mustafa Aydogdunun Fotoğraf Albümünden KÜMÜK SÜLÜMAN DEDE TORUNLARI-BAYRAM VE BAYRAK MEVLÜT YEMEĞİ VERİLDİ Mehmet Köksal KÖYÜMÜZDEN YENİ GÖRÜNTÜLER 01 Şubat 2017 Çarşamba günü Saat:18:00 de Saya Şenlikleri yapılacaktır. ENES ASLANTAŞ ASLANTAŞ AİLESİ 10-05-2009 KÖYÜMÜZDE YAĞMUR DUASİ Fotograf Albümü köyümüzden eski kareler karma albümü 2 Yılkı CEBRAİL YÖRÜK ASKER FOTOĞRAFI yağmur duasını yaptık AGAÇ DİKİM TÖRENİ TAMAMLANDI KANDIL GECESINDEN GÖRÜNTÜLER Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun Mevlid KANDİLİ MÜBAREK. 3. AYLAR.30.04.2014 KURBAN BAYRAMIMINIZ MÜBAREK OLSUN KADİR GECESİNE YAKLAŞIRKEN KADİR GECESİ HEMŞERİMİZ TURKUAZ TAKI BUJİTERİ VE AKSESUAR MAĞAZASI HİZMETE AÇILDI. YAĞMUR DUASI KÖYÜMÜZ DERNEĞİ KURULDU
Serbest Kürsü

Hasan Hüseyin Öztürk (Karaman) - 21.12.2016 12:00:00

Aile büyüğümüz Kazım Aydoğdu‘nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.Merhuma Allah‘tan rahmet,Aydoğdu ailesine baş sağlığı dilerim. Hasan Hüseyin Öztürk

Hasan Hüseyin Öztürk (Karaman) - 21.12.2016 12:00:00

Aile büyüğümüz Kazım Aydoğdu‘nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.Merhuma Allah‘tan rahmet,Aydoğdu ailesine baş sağlığı dilerim. Hasan Hüseyin Öztürk

Nuri YILMAZ (Karaman Devlet Hastanesi) - 03.07.2016 12:00:00

BÜTÜN KÖYLÜ KARDEŞLERİMİN RAMAZAN BAYRAMINI TEBRİK EDERİM.HERKESE SELAM OLSUN.

osman aslantas (hollanda ) - 12.2.2013 00:00:00

komsumuz narin halaya allahtan rahmet yakinlarina bas sagligi dilerim koyume cok selamlar

ADEM UĞUR (bayrampaşa istanbul) - 10.7.2012 00:00:00

saygıdeger köylülerimizin ramazan şerifin türk islam alemine ve köylülerimize hayırlara vesile olmasını allah.tan niyaz eder yiğenim isa uğur a geçmiş olsun dileklerimle

HASAN OFLAZ (KARAMAN 70) - 17.2.2012 00:00:00

ÇOK GÜZEL BİR SİTE KURMUŞUNUZ

idris sağkaya (antalya alanya türkler kasabası akdemirler so no 20c) - 12.9.2011 00:00:00

selam arkadaşlar idris sağkaya şuan iyiyim sizlerinde iyi olmanızı isterim.sağlık ve bol duanızı beklerim,beni tanıyanlara selam ğörüşmek üzere hoşcakalın allaha emanet olun.

okhan tolga sayan (karaman) - 6.9.2011 00:00:00

bu siteyi yapanların ellerine sağlık çok güzel olmuş

tulay buhur (rotterdam hollanda) - 29.8.2011 00:00:00

koyun sitesini gorunce eski gunlere coukluguma geri dondum hafta sonlari giderdik o guzel gunleri unutmak mumkun degil birde koy mezarliginda yatan dedem durmus sayani unutmak hic ama hic mumkun degil herkesin bayrami simdiden mubarek olsun hayirli bayramlar

özcan serin (köln) - 12.3.2011 00:00:00

Ticari ortama ayak atmis bu genc kardesimizi tebrik eder is yerinin tüm EKINCI Ailesine ve sevenlerine hayirli ugurlu olmasini temenni ederim Rabbim helalindan bol kazanc ve bereket versin insallah saygilar Özcan Serin

Sen de Yaz
Ziyaretçi Defteri

Serkan çetin (Mersin ) - 26.06.2018 12:00:00

1979-80 yıllarında 4-5yaşlarımdayken bir yıl kalmıştım bu köyde,kışın çok kar yağmıştı evimizin kapısı açılmıyordu, düğünlerini hatırlıyorum çok güzel olurdu, Tina diye yabancı bir gelin vardı ellerine zil takıp oynardı. Sanırım o dönem mehmet amcaydı muhtar, birde köyün ortasında yağmur yağdığında Su birikirdi sonra buz tutardı üzerinde kayardık. Kerpiç kalıplarını ve Kerpiç yapılışını hatırlıyorum birde tandır denen bir şeyle ısınıyorlardı, inek sürüsü köye girince tezek toplandığını da hatırlıyorum birde birsürü koyun vardı. Ama herşey çok güzeldi çünkü çocuktum. Annemi babamı köy haklı mutlaka hatırlar annem köyün ebesiydi o yıllarda hepinize saygı ve sevgilerimle serkan çetin.

hakan (ankara) - 20.03.2018 12:00:00

güzel

DURMUŞ ALİ KAHRAMAN (KARAMAN) - 31.08.2017 12:00:00

GEÇMİŞ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINIZI VE GELECEK KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARIM

kızıl saclikiz (Afganistan) - 24.04.2017 12:00:00

Kızıl saçlı bir kız gördüm köyde kalbimden vuruldum a dostlar.

kızıl saclikiz (Afganistan) - 24.04.2017 12:00:00

Kızıl saçlı bir kız gördüm köyde kalbimden vuruldum a dostlar.

Muhsin Sarıkaya (İzmir) - 22.03.2017 12:00:00

BENİM KÖYÜM Baharda şenlenir bağı, bahçesi Kokusu başkadır benim köyümün Unutturur adama gamı, kederi Havası başkadır benim köyümün XXX Akşam olur herkes döner evine Can kurban inan ki benim köyüme Gülabi‘nin torunları derler bizlere Özü başkadır benim köyümün XXX Yeşil yeşil meşeleri var dağında Meyve ağaçları çiçek açar bağında Her çeşit otlar yeşerir toprağında Yeşili başkadır benim köyümün XXX Köyümün kenarından akar çayı Kıvrım kıvrım dolanır sular tarlayı Unuttum sanma orda olmayı Dostluğu başkadır benim köyümün XXX Yaz gelince çıkarlar yaylaya Gurbetçiler hasretle döner sılaya Benden selam olsun Aziz Ağa‘ya Sevgisi başkadır benim köyümün İbrahim SEVİNDİK

ÖMER ALTUN (KONYA-YENİMESCİT KÖYÜ) - 16.02.2017 12:00:00

SAVAŞ HADİMLİ abinin vefatına çok üzüldüm. çok iyi bir insan iyi bir kardeşimiz, abimizdi. ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. YAKINLARINA SABIR VERSİN.

Mustafa babuccu (Konya) - 15.02.2017 12:00:00

Savaş hadimli abi allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun ... Abdurrahman küçükerin torunu mustafa...

Hasan sarikaya (Dresden ) - 03.07.2016 12:00:00

Su mübarek ramazan gününde hakkin rahmetine kavusan Behcet abiye allahdan rahmet tüm yakinlarina bas sagligi dilerim yattigin yer cennet mekani olsun

Durmuş ali Kahraman (Karaman) - 03.07.2016 12:00:00

Hakkın rahmetine kavuşan Behçet kardeşime Allahtan rahmet yakınlarına baş saglıgı dileyorum yattığı yer cennet mekan olsun .

Sen de Yaz
YukariCik